Sijoitus

HME on päättänyt sijoittaa uuteen materiaalin syöttölaitteella varustettuun sorvauskeskukseen, jotta pystyisimme nostamaan entistä enemmän asiakkaiden tyytyväisyyttä lyhyempien toimitusaikojen kautta. Uuden laitteen toimitus tapahtuu huhti-toukokuussa 2013.