Ledning

Vi har investerat i en ny produktionsprogramvara – ERP-systemet Monitor. Den kommer att implementeras omgående. ERP-systemet ger full kontroll över produktionen från kundförfrågningar och produktionsledning till leveranser till kunder.

Ledning Läs mer »