• Eesti
 • English
 • Deutsch
 • Suomi
 • Kvalitetspolicyn

  Kvalitets- och miljöpolicy för Hissmekano Estonia OÜ

  Vårt företag, Hissmekano Estonia OÜ, grundades 2007 och är specialiserat på tillverkning av hisskomponenter och andra precisionsdetaljer.

  Våra prioriteringar inkluderar:

  Kvalitet

  Säkerställs av kompetent personal, noggrant utvalda leverantörer och råmaterial, högteknologisk utrustning och effektiv processhantering. Vi är engagerade i att kontinuerligt förbättra vår produktionsprocess och följer ISO 9001:2015-standarderna för kvalitetsledningssystem.

  Leveranssäkerhet

  Leveranssäkerhet är avgörande för våra kunder. Vi väljer noggrant våra partners, upprätthåller obrutna produktionsprocesser och meddelar omedelbart våra kunder om eventuella förseningar, hur små de än må vara.

  Produktutveckling

  Vi besöker regelbundet mässor för att utforska nya bearbetningstekniker och trender. Vårt mål är att implementera de mest avancerade tillverkningslösningarna som finns tillgängliga. I samarbete med våra kunder förbättrar vi funktionaliteten i våra produkter och utvecklar nya lösningar för att möta marknadens behov.

  Kundnöjdhet

  Vi mäter kundnöjdheten och förväntar oss förslag från våra kunder för att förbättra våra tjänster och produkter.

  Miljö

  Vi identifierar miljöaspekter inom vårt företag som kan påverka miljön och genomför nödvändiga åtgärder för att hantera och minimera miljöpåverkan. Vi uppfyller kraven i ISO 14001:2015-standarden för miljöledningssystem.

  Engagemang

  Vår utrustning, mätinstrument och produktionsanläggningar inspekteras regelbundet och uppfyller tekniska standarder och krav. Vi sorterar avfall, deltar i återvinningsprogram och implementerar energieffektiva metoder. Vi verkar i enlighet med lagar och förordningar som gäller i Republiken Estland och övervakar kontinuerligt ändringar i lagstiftningen.

  Kontinuerlig förbättring

  Vi har satt mål för oss själva och mäter deras uppfyllelse, ständigt strävande efter att förbättra vårt ledningssystem.

  Hissmekano Estonia OÜ:s kvalitetspolicy godkändes av VD René Reimer den 29 maj 2019.

  Kontakt

  Hissmekano Estonia OÜ
  Paneeli 2B, Tallinn 11415 Estonia
  Reg.nr. 11396053
  VAT nr. EE101155715