Investering

Vi har investerat i köp av en CMM-mätmaskin med ett mätområde på X500xY500xZ500. Idag har 3D-mätmaskinen anlänt och vi håller aktivt på med installation och utbildning. Denna investering möjliggör oss att vid behov komplettera leveranser av detaljer och sammanställningar med mätrapporter. Dessutom kan vi erbjuda kontroll av detaljer tillverkade av Dig eller Dina kunder som tjänst – fråga gärna närmare!