Utveckling av HME

Vi har passerat ytterligare en magisk gräns för HME:s omsättning: 2 miljoner euro. Vi tackar alla våra befintliga kunder och leverantörer för trevligt samarbete!