Certifiering

Certifiering av företaget av Bureau Veritas slutfördes den 25 juni 2013. Företagets ledningssystem uppfyller kraven enligt standard ISO 9001:2008