Medlemskap

Sedan den 16 maj 2013 är HME medlem i Estlands handels- och industrikammare.