Investeering

HME on otsustanud investeerida CMM mõõtemasinasse, et tagada klientide kõrget täpsust nõudvate detailide mõõtmine ning sellekohase raporti vormistamine majasiseselt.

See võimaldab meil veenduda mõõtmistulemuste adekvaatsuses ja tagada detaili vastavus tehnilisele dokumentatsioonile.