• English
 • Deutsch
 • Suomi
 • Svenska
 • Kvaliteedipoliitika

  Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedi– ja keskkonnapoliitika

  Meie ettevõte on asutatud 2007. aastal ja tegevusalaks on lifti komponentide ja muude detailide valmistamine.

  Meie jaoks on oluline:

  Kvaliteet

  mille tagavad pädevad töötajad, hoolikalt valitud tarnijad ja toormaterjal, kõrgtehnoloogilised seadmed ning toimiv protsessijuhtimine, koos pideva tootmisprotsessi parendamisega. Järgime ISO 9001:2015 kvaliteedi juhtimissüsteemi standardis kehtestatud nõudeid.

  Tarnekindlus

  meie klientide jaoks on tarnekindlus üheks oluliseks teguriks, sellest lähtuvalt valime hoolikalt oma koostööpartnerid ehk tarnijad ning katkematu tootmisprotsesside ohje, koos kohese klientide teavitamisega väiksemateski viivitustest.

  Tootearendus

  Külastame regulaarselt messe uute töötlemistehnoloogiate ja arengusuundade tutvumise eesmärgil ning püüame rakendada oma ettevõttes kaasaegsemaid tootmislahendusi. Täiendame koostöös klientidega omatoodete funktsionaalsust ning töötame välja uusi lahendusi rahuldamaks turu vajadusi.

  Tellija rahulolu

  Mõõdame kliendi rahulolu, mille raames ootama ka klientidelt ettepanekuid oma teenuse ja toodete parendamiseks.

  Keskkond

  Määratleme oma ettevõttes keskkonnaaspektid, mis võivad mõjutada keskkonda ning teostame vajalikke tegevusi keskkonnamõjude ohjamiseks ja minimiseerimiseks. Järgime ISO 14001:2015 keskkonna juhtimissüsteemi standardis kehtestatud nõudeid.

  Kohustumus

  Seadmeid, mõõtevahedeid ja tootmishoonet kontrollitakse regulaarselt ning need vastavad tehnilistele normidele ja standardi nõuetele. Sorteerime jäätmeid ja võtame osa jäätmeringlusest ning juurutame energiatõhusaid töövõtteid.Tegutseme vastavuses Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja normide nõuetega ning jälgime pidevalt seadusandluses tehtud muudatusi.

  Pidev areng

  Oleme püstitanud omale eesmärgid ja mõõdame nende täitmist ning püüame pidevalt parendada juhtimissüsteemi.

  Hissmekano Estonia OÜ kvaliteedipoliitika on kinnitatud tegevjuhi René Reimer poolt 29.05.2019

  Kontakt

  Hissmekano Estonia OÜ
  Paneeli 2B, Tallinn 11415 Estonia
  Reg.nr. 11396053
  VAT nr. EE101155715