Kvalitet

HME har inlett processen för införande av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Syftet med detta är att förbättra produktionsledning och garantera kunden ett högkvalitativt resultat med optimal insats. Vi har satt upp ett mål att bli certifierade under sommaren 2013.