Nyheter

Investering

Vi har investerat i en ny CNC-fräsanläggning av Doosan för att garantera våra kunder ännu bättre och snabbare utförande av order. Anläggningen kommer att startas i december 2013.

Investering Läs mer »

Certifiering

Certifiering av företaget av Bureau Veritas slutfördes den 25 juni 2013. Företagets ledningssystem uppfyller kraven enligt standard ISO 9001:2008

Certifiering Läs mer »

Kvalitet

HME har inlett processen för införande av ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2008. Syftet med detta är att förbättra produktionsledning och garantera kunden ett högkvalitativt resultat med optimal insats. Vi har satt upp ett mål att bli certifierade under sommaren 2013.

Kvalitet Läs mer »

Investering

HME har beslutat att investera i en CMM-mätmaskin för mätning av kundernas detaljer som kräver hög precision och för upprättande av interna mätrapporter. Detta möjliggör oss att försäkra oss om mätresultatens korrekthet och garantera att detaljer stämmer överens med respektive teknisk dokumentation.


Investering Läs mer »

Investering

HME har beslutat att investera i en ny svarvanläggning med materialinmatare för att ytterligare höja kundnöjdheten genom kortare leveranstider. Den nya maskinen levereras under april-maj 2013.

Investering Läs mer »

Om slipning

Nu erbjuder HME möjligheten till rundslipning av metalldetaljer som underleverans. Vi erbjuder olika slipmaskiner från innerslipmaskiner till centerlösa slipmaskiner. Partivolymer upp till 20000 detaljer per månad.Vi är alltid beredda att svara på Dina frågor om vår slipningskapacitet.

Om slipning Läs mer »

Om metallbearbetning

Vi har flyttat till nya lokaler på Paneeli tn. 2B i Tallinn. De nya, moderna lokalerna är lämpligare för metallbearbetning och försäkrar bättre tillverkningsförhållanden för vår personal. Den nya byggnaden och den professionella personalen tillsammans med omfattande tekniska möjligheter möjliggör oss att utföra Dina idéer på ett särskilt flexibelt sätt. Nu har företaget totalt 2100m2

Om metallbearbetning Läs mer »